Tre frågor till Maria

28/10/2019

Vilka sexuella problem är vanligast hos dina manliga patienter?

Ett av de vanligaste problemen är sviktande potens. När mannen kommer till mig har han oftast gått 3–4 år med succesivt ökande problem. Eftersom potensen är starkt kopplad till manlighet har män i allmänhet svårt att prata om dessa problem och det går därför ofta lång tid innan de söker läkarhjälp. En annan relativt vanlig orsak till varför män söker hjälp är hypersexualitet, också kallad överdriven sexuell drift eller sexmissbruk. Hypersexualitet behöver inte vara kopplat till höga testosteronvärden. Från min kliniska erfarenhet är det sällan det förhåller sig så, utan det är vanligare att bakgrunden till sexmissbruk går att finna i psykologiska orsaker. Sexmissbruk kan vara kopplat till tvångssyndrom, PTSD, ADD/ADHD, o.s.v.

Vilka är de vanligaste psykiska och fysiska förändringar som påverkar mannens sexualitet?

Det finns flera orsaker och händelser som kan hämma både sexlusten och potensen. Sexualiteten förändras med stigande ålder. Kroppen förändras och övervikt och fetma förekommer oftare. Man kanske ifrågasätter sin manlighet, tappar självförtroendet och känner sig mindre attraktiv eller oattraktiv, vilket kan påverka både mannen och relationen negativt. En annan orsak kan till exempel vara skilsmässa, som kan föra med sig en del stress, oro, ångest eller depression. Det finns flera kroppsliga sjukdomar, såsom diabetes, högt blodtryck, kardiovaskulära sjukdomar, o.s.v., som påverkar sexuell funktion negativt och bidrar till en ökad risk för potensproblem. Överkonsumtion av alkohol och rökning har också en negativ påverkan på potensen.

Hur vanligt är det att testosteronbrist orsakar minskad sexlust?

Hos mina manliga patienter är det relativt vanligt att en minskad sexlust, sexdrift och förmåga till erektion beror på ett för lågt testosteronvärde. Därför har jag som rutin att ta ett blodprov och kolla blodstatus, där man också mäter testosteronnivån, samt gå igenom läkemedelslistan. Det finns nämligen flera mediciner som kan ha sexuell dysfunktion som biverkan. Av de män som har låga testosteronvärden, och symtom som till exempel trötthet och depression, får majoriteten tillbaka sin sexlust och potens efter behandling.