Mäns mentala hälsa i fokus 2020

08/01/2020

Varje år genomförs Men’s Health Week i en lång rad länder över hela världen, för att sätta fokus på FN:s globala mål för mäns hälsa. Under vecka 24 arbetar organisationer, myndigheter och arbetsgivare på olika nivåer aktivt för att:

  • minska den tidigare dödligheten hos män till följd av icke smittsamma sjukdomar (NCD:s) samt oavsiktliga och avsiktliga skador
  • minska ojämlikheten i fysisk och psykisk hälsa och välmående hos män i alla åldrar, samt
  • förbättra jämlikheten mellan könen genom att förändra strukturer och politik som rör män på centrala områden såsom egenvård, faderskap, obetalt arbete, förebyggande av våld samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Vid en konferens i Köpenhamn gav den danska organisationen Forum for Mænds Sundhed vägledning i hur organisationer och arbetsgivare kan arbeta aktivt med frågor som rör mäns hälsa, inledningsvis som ett event under MHW, dock med målet att arbetet ska bli permanent. De har just nu 52 partners, vilket inkluderar bl.a. Sundhedsstyrelsen, läkemedelsbolag och patientföreningar inom diabetes, hjärta-kärl och cancer.

I Danmark arbetar Forum for Mænds Sundhed med olika teman som kan lyftas t.ex. lokalt i kommunerna. Temat för 2020 är psykisk hälsa hos män. Situationen idag är att hälften så många män som kvinnor får diagnosen depression. Det finns en tydlig koppling till att dubbelt så många män som kvinnor begår självmord. Anledningarna till att män inte får hjälp är många. Män har t.ex. svårare för att tala om hur de har det, vilket gör att symtomen på depression inte lika lätt fångas upp av omgivningen eller sjukvården i tid.

– Det vi vill uppnå med Men’s Health Week är att manshälsa ska komma upp på dagordningen. Vi ändrar inte allt på en vecka, men det viktiga är att det finns en vecka som får igång arbetet med alla andra veckor på året, säger Forum for Mænds Sundheds ordförande, Svend Aage Madsen.

I dagsläget är Danmark det enda land i Norden som arbetar med Men’s Health Week, men Svend Aage Madsen hoppas att fler ska börja arbeta aktivt med frågor som rör mäns hälsa.

– Ingen annan i Norden tar upp frågorna på samma sätt som vi, de har inte kommit igång riktigt. I Norge talar man lite om det och lite i Sverige. Vi har i Danmark arbetat aktivt sedan 2003 och det har tagit lång tid, men nu talar däremot såväl Statsministern som Hälsoministern om våra frågor, säger Svend Aage Madsen.