Klinisk sexolog - Maria Markevind

Psykiatriker och klinisk sexolog, ONE LIFETIME läkarmottagning, Skövde

Maria Markevind är en av få kliniska sexologer i Sverige, vilket betyder att hon är läkare med specialistkompetens inom sexologi. Dessutom är hon specialiserad i psykiatri. Med sin breda kompetens förespråkar hon vikten av att möta människor med värme och förståelse, samt att anpassa sitt arbetssätt och sina metoder efter en viss individ eller grupp. Genom att sätta sig in i hur patienten tänker och känner, samt varför den beter sig på ett visst sätt, menar hon att det går att påverka livskvaliteten och välmåendet i en positiv riktning. Maria kommer att medverka på manshälsafördig.se med sina kliniska erfarenheter av sex- och samlevnadsfrågor för män och kvinnor.

Inlägg

Tre frågor till Maria

Vilka sexuella problem är vanligast hos dina manliga patienter? Ett av de vanligaste problemen är sviktande potens. När mannen kommer till mig har han oftast gått 3–4 år med succesivt ökande problem. Eftersom potensen är starkt kopplad till manlighet har män i allmänhet svårt att prata om dessa problem och det går därför ofta lång […]

Läs mer