Manssjukdomar

Det finns ett antal olika sjukdomar som specifikt drabbar män och som är kopplat till det manliga könsorganet. De kan t ex handla om sjukdomar i prostatan eller testiklarna, impotensproblem eller brist på det manliga könshormonet testosteron.

Män är i regel sämre än kvinnor på att söka information om sin egen hälsa och berätta om hur de mår. Män riskerar därför att gå längre tid innan de får en diagnos, trots att tidiga insatser ökar chansen till gott behandlingsresultat.

Läs vidare om olika manliga sjukdomar, vilka de vanliga symtomen är och hur de kan behandlas.