Läkemedel

Äldre har en ökad känslighet för negativa läkemedelseffekter

Åldrandet kan påverka effekterna av läkemedel på många olika sätt, främst beror det på försämrad njur- och leverfunktion. Oftast leder det till en ökad känslighet och därmed en ökad risk för biverkningar. Behandlas du dessutom med flera läkemedel samtidigt, kan du också drabbas av biverkningar på grund av läkemedelsinteraktioner.

Utsöndring och nedbrytning försämras

När dina njurars funktion försämras klarar din kropp inte av att utsöndra läkemedel lika effektivt som vid full njurfunktion. Då lagras läkemedlet lättare i din kropp, vilket bidrar till att läkemedlets effekt blir starkare. Det kan i sin tur resultera i biverkningar.

På liknande sätt minskar även din levers förmåga att bryta ner vissa läkemedel när du blir äldre. Därför kan en del fettlösliga läkemedel, som till exempel vissa sömnmedel eller lugnande preparat, stanna kvar i din kropp längre, vilket kan medföra en ökad risk för biverkningar.

 

Magen blir känsligare

Magsäcksslemhinnans skydd mot det sura maginnehållet fungerar också sämre när du blir äldre. Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som acetylsalicylsyra (t.ex. Magnecyl®, Aspirin®, Treo®) och NSAID (t.ex. Voltaren®, Ipren®) kan ytterligare försämra ditt magskydd, vilket kan orsaka sår och blödningar. Detta är en anledning till att äldre kan bli rekommenderade att i stället använda paracetamol (Alvedon®).

Trötthet, yrsel och fallrisk

Vid depression används ofta läkemedel som innehåller citalopram, sertralin och mirtazapin, så kallade SSRI-preparat. Vanliga biverkningar kan till exempel vara trötthet, yrsel, huvudvärk och sömnbesvär. De kan också ha blodtryckssänkande effekt, vilket kan bidra till en ökad risk för att ramla.

En vanlig biverkning av lugnande eller sömnmedel är att du kan bli trött dagen efter. Du kan också bli yr, få problem med din balans eller känna dig svag i dina muskler. Då löper du också en större risk att ramla.

Ökad risk för blodtrycksfall

Kroppens förmåga att hålla blodtrycket på en normal nivå påverkas när du blir äldre.
Dessa förändringar kan göra att du blir känsligare för läkemedel som har blodtryckssänkande effekter, vilket kan orsaka att du blir yr, känner dig ostadig eller rent av svimmar.

Läkemedel kan påverka varandra

Vissa läkemedel ska du inte ta samtidigt, då effekten av läkemedlen kan påverkas och biverkningar kan uppstå. Även receptfria läkemedel och naturläkemedel kan påverka effekten av receptbelagda läkemedel. Du ska därför alltid informera och rådgöra med din läkare eller med ditt apotek om läkemedel som du tar eller funderar på att ta.

Läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre

Socialstyrelsen har sammanställt en lista över läkemedel med hög riskfaktor när det gäller biverkningar hos äldre och som därför bör undvikas om inte särskilda skäl finns. Listan hittar du här: Olämpliga läkemedel för äldre

Källa: Fass.se, Socialstyrelsen och 1177.