Motion & träning

Investera i din hälsa ­– motionera!

Ett av de bästa sätten att investera i din hälsa är att motionera. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för många sjukdomar och du orkar mer i din vardag.

Det finns numer starka bevis för att regelbunden motion och träning minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige. En aktiv livsstil minskar också risken att du dör i förtid, drabbas av fall och benbrott eller folksjukdomar som t.ex:

  • högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke
  • metabola sjukdomar som t.ex. typ 2 diabetes, fetma och höga blodfetter
  • cancer, t.ex. tjocktarm- och bröstcancer
  • psykisk ohälsa som t.ex. depression.

Träna kontinuerligt för bästa resultat

Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan på måttlig intensitet, alternativt 75 minuter på hög intensitet. Aktiviteten bör spridas över flera dagar i veckan och i form av pass på minst 10 minuter. Du kan t.ex. gå en halvtimmes rask promenad fem dagar i veckan eller springa 20–30 minuter tre dagar i veckan så att du ökar din puls och andning. Som komplement rekommenderas muskelstärkande träning för kroppens stora muskelgrupper minst två gånger i veckan. Är du över 65 år är det också bra om du tränar din balans eftersom det förebygger fallskador. Långvarigt stillasittande är aldrig bra, men ibland oundvikligt, men försök då ta korta pauser, res dig upp eller rör lite på dig.

Kom igång i din egen takt

När du börjar träna kan det kännas tufft i början. Inled därför lugnt. Försök att hitta en rutin och en aktivitet som du tycker är rolig. När din kropp har vant sig vid din träning och de positiva resultaten börjat infinna sig kommer det att gå mycket lättare.
Vilken typ av aktivitet som är tillräcklig för en förbättring av hälsan är individuellt. Har du aldrig tränat förut och är mycket stillasittande så finns det hälsovinster i att t.ex. börja promenera och att ta trapporna istället för hissen. Har du en högre grundnivå bör du istället t.ex. börja jogga eller träna mer fysiskt för att förbättra din hälsa. Lär känna dina gränser och våga flytta fram dem efter hand.

Glöm inte bort vardagsmotionen

I vår vardag finns det många naturliga möjligheter till fysisk aktivitet, vilket vi ibland väljer bort av bekvämlighetsskäl. Gör inte det! Gå i stället i rask takt till affären och lämna bilen i garaget, minska tiden framför tv- och datorskärmar, stå och gå när du pratar i telefon, ta trapporna istället för hissen och ta en promenad i samband med din lunch. Trädgårdsarbete, städning och snöskottning är också exempel på bra vardagsmotion. Kom ihåg, all träning, oavsett vilken form eller tid är bättre än ingen alls!

 

Källa: ww.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet, www.ki.se/forskning/fa-upp-pulsen-30-minuter-per-dag