Vad är potensproblem?

Potensproblem är när mannen har svårt att få stånd, eller svårt att hålla ståndet uppe. Det kallas även erektionsproblem, impotens eller erektil dysfunktion.

De flesta män får någon gång under livet problem med att få stånd, vilket är normalt. Enligt en undersökning som RFSU gjort kan impotensproblem leda till låg självkänsla, nedstämdhet och osäkerhet i relationen.1 Bland män i åldrarna 35-50 år har runt 11% potensproblem. I gruppen 51 plus är det så många som var fjärde man. Det innebär att cirka en halv miljon svenska män har problem med potensen.2

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan olika sorters potensproblem. Ofta rör det sig om erektil dysfunktion, som är en typ av potensproblem som huvudsakligen beror på åderförkalkning i de små blodkärl som finns i penis. En annan orsak till potensproblem kan vara låga testosteronnivåer i blodet, då såväl sexlusten som förmågan att få stånd kan försämras.

Vad händer när man får stånd?

Att få stånd är en komplicerad process, där många mekanismer i kroppen samverkar. När mannen blir sexuellt upphetsad sänder hjärnan ut nervsignaler till penis, vars svällkroppar fylls med blod och penis reser sig.

Först och främst spelar det manliga könshormonet testosteron en viktig roll. Det gör att mannen kan känna sexuell lust. Runt blodkärlen i penis finns muskelvävnad som normalt är sammandragen.(1) I situationer då sexlusten triggas igång, sänder hjärnan nervsignaler till svällkropparna och blodkärlen i penis.(2) När detta sker, frisätts ämnet PGE1 (prostaglandin), som i sin tur ökar frisättningen av enzymet cGMP. Detta enzym får musklerna runt svällkropparna och blodkärlen att slappna av.(3) Blodflödet i kärlen ökar då kraftigt, varpå blodet strömmar in i svällkropparna och penis blir styv. Vid en full erektion ökar blodflödet i penis med 50-60 gånger, jämfört med när den är slak.

Vid sexuell upphetsning skickas nervsignaler till penis som leder till aktivering av två ämnen (PGE1/cGMP). När detta sker fylls svällkropparna med blod och penis styvnar.

Varför får man svårt att få stånd?

Potensproblem kan ha flera orsaker:

  • Låga testosteronnivåer, som kan orsaka minskad sexlust.
  • Minskat blodflöde till penis på grund av åderförkalkning.
  • Neurologiska skador eller sjukdomar.
  • Endokrina sjukdomar.
  • Psykologiska orsaker.
  • Operation i underlivet eller strålbehandling.
  • Biverkningar av vissa läkemedel.

Låga testosteronnivåer, som kan orsaka minskad sexlust

Om testosteronnivåerna är för låga kan mannen uppleva minskad sexlust, vilket kan vara en av flera orsaker till att hjärnan inte sänder så starka nervsignaler som krävs för att kunna få erektion.

Minskat blodflöde till penis på grund av åderförkalkning

Minskat blodflöde till penis på grund av åderförkalkning kan leda till att mannen får svårt att få stånd. I dessa fall fungerar nervsignalerna från hjärnan, men då de små blodkärlen i penis är förkalkade försämras erektionsförmågan, eftersom svällkropparna inte kan fyllas med tillräckligt mycket blod.

Neurologiska skador eller sjukdomar

Neurologiska skador eller sjukdomar, som till exempel ryggmärgsskada eller MS, kan försvåra förmågan att få stånd eftersom nervsignalerna mellan hjärnan och penis brutits, eller bara fungerar delvis. Man kan däremot fortfarande bli sexuellt stimulerad vid beröring och få en reflexmässig erektion.3

Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar, som till exempel diabetes, kan också leda till potensproblem. Högt blodsocker kan minska den sexuella lusten och flera års försämrad blodsockerkontroll kan ge skador på nerver och blodkärl. Det kan i sin tur försämra blodflödet till svällkropparna och förmågan att få stånd. Erektil dysfunktion är dubbelt så vanligt, och inträffar mycket tidigare hos män med diabetes. Över 70% av alla män med typ 2-diabetes drabbas av erektil dysfunktion, men med hjälp av god blodsockerkontroll kan man förebygga potensproblem.4

Psykologiska orsaker

Psykologiska orsaker, såsom stress, oro, prestationsångest eller depression kan påverka förmågan att få stånd. En teori är att aktiviteten i de delar av hjärnan som styr sexlusten minskas eller avtar vid stress, ångest och depression. Prestationsångest kan i sin tur röra sig om nervositet inför sexuell aktivitet med en ny partner. Sexuell prestationsångest är mycket vanligt. Depression är ett mer djupgående problem som ofta leder till minskad sexlust (libido) eller erektil dysfunktion, tillsammans med lägre självkänsla, trötthet och svårigheter att äta och sova.5

Risken att få problem med potensen är 16 gånger högre om man lider av depression.6 Om grunden till potensproblemen är psykologiska är de ofta temporära och kräver därför ingen behandling. Ifall problemen inte går över bör man prata med sin partner och söka sig till sin vårdcentral, som vid behov kan remittera vidare till sexolog. Psykologiska orsaker är vanligare hos yngre män.7

Operation i underlivet eller strålbehandling

Efter en operation för till exempel prostatacancer är det vanligt att män, åtminstone den första tiden efter operationen, har svårt med sexlivet och förlorar förmågan att få stånd. Nerverna som styr erektionen ligger tätt intill prostatakörteln och kan bli mer eller mindre skadade vid en prostatacanceroperation. Återhämtningen sker långsamt, ibland under flera år, då erektionsförmågan successivt förbättras. Tyvärr är skadorna ofta så stora att de inte kan läka, varpå erektionsförmågan är permanent borta. Ju äldre mannen är, desto sämre är utsikterna för att erektionen kommer tillbaka.

Vid strålbehandling försämras förmågan att få stånd successivt. Får man dessutom hormonbehandling i samband med strålbehandlingen försvinner ofta sexlusten också, eftersom behandlingen blockerar testosteronproduktionen. Detta återhämtar sig däremot efter 6-12 månader, varpå sexlusten återkommer.8

Biverkningar av vissa läkemedel

Vissa läkemedel, ofta mot hjärt- och kärlsjukdomar eller depression, kan orsaka impotens. Detta är något som de flesta uppmärksammar själva då de börjat med en ny läkemedelsbehandling. Upplever man detta bör man diskutera problemet med sin förskrivande läkare.9

Behandling av erektionsproblem

Livsstilsförändringar såsom regelbunden träning, viktnedgång och rökstopp kan i vissa fall förbättra erektionsförmågan. Drygt 70% kan bli hjälpta av läkemedelsbehandlingar som kan göra det lättare att få stånd, vid sexuell upphetsning. Även sexualrådgivning och parterapi hos en sexolog kan vara en del av behandlingen.

Första steget vid behandling är att utreda och behandla de bakomliggande orsakerna till potensproblemen. Utöver livsstilsförändringar och psykologiskt stöd, finns det olika läkemedelsalternativ såsom:

PDE5-hämmare – tablettbehandling i samband med sexuell aktivitet. Dessa preparat förhindrar nedbrytningen av cGMP i svällkropparna vilket gör att blodkärlen i penis vidgas och mer blod kan flöda in och fylla svällkropparna. Behandlingen kräver sexuell stimulering för att fungera.

PGE1-analoger lokal behandling i form av kräm, utreastift eller injektion. Dessa preparat innehåller ett prostaglandin (PGE1) som finns naturligt i kroppen. De verkar genom att vidga blodkärlen i penis och därigenom ökar blodflödet till svällkropparna. PGE-analoger kan vara ett alternativ för män som till följd av prostatacancer tagit bort prostatan och i samband med operationen fått nervskador, då behandlingen är lokal och inte är beroende av fungerande nervsignaler för sexuell stimulering.

Hormonbehandling med testosteron – kan ordineras då potensproblemen beror på bristande sexlust på grund av låga testosteronvärden. Ges som gel eller intramuskulär depåinjektion.

Erektionsproblem tidig varningssignal för hjärt- och kärlsjukdom

Tre av fyra män som lider av potensproblem har en hjärt- och kärlsjukdom.9 Vidare har vetenskapliga studier visat att män som lider av potensproblem löper 48% högre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom10 och att symtomen på potensproblem kan uppträda i genomsnitt tre år innan mannen får symtom på kranskärlssjukdom.11 Anledningen till att potensproblemen visar sig tidigare är att blodkärlen i penis är mindre i omkrets än i resten av kroppen. Dessa blodkärl är därför de första som tydligt påverkas av åderförkalkning, vilket leder till problem med blodflödet till penis och därmed potensproblem. Regelbunden träning, viktnedgång och rökstopp kan i vissa fall förebygga hjärt- och kärlproblem och därmed förbättra erektionsförmågan. Därför är det viktigt att mannen tar hand om sin hälsa, motionerar regelbundet och äter nyttigt.

1. RFSU. 2019. RFSU bryter tabut kring potens – startar erektionsakut för att hjälpa män. [Pressmeddelande]. 10 jun. https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2019/rfsu-bryter-tabut-kring-potens--startar-erektionsakut-for-att-hjalpa-man/ (Hämtad 2019-10-08). 2. Viagrarapporten 2011 3. Netdoktor. 2008. Ryggmärgsskada och sex. 2 okt. https://www.netdoktor.se/sex-relationer/sex-lust/artiklar/ryggmargsskada-och-sex/ (Hämtad 2019-10-08). 4. Diabetesförbundet. Sex och diabetes. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/sex-och-graviditet/sex-och-diabetes/ (Hämtad 2019-10-08). 5. Treated Nätapotek. 5 psykologiska orsaker till ED. https://se.treated.com/erektil-dysfunktion-impotens/5-psykologiska-orsaker-till-ed (Hämtad 2019-10-08). 6. RFSU. 2019. Erektionsproblem: de allra flesta blir hjälpta. https://www.rfsu.com/sv/inspiration/erektionsproblem-de-allra-flesta-blir-hjalpta/ (Hämtad 2019-10-31). 7. Apotek Hjärtat. Hjälp, jag får inte upp den! Så slipper du erektionsproblem.https://www.apotekhjartat.se/tips-och-rad/intimt/hjalp-jag-far-inte-upp-den-sa-slipper-du-erektionsproblem/ (Hämtad 2019-10-08). 8. 1177 Vårdguiden. 2013. Sexuella problem efter behandling för prostatacancer – patientinformation. https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/stockholm---gotland/stod-vid-information/folder-sexuella-problem-prostata-gotland.pdf (Hämtad 2019-10-08). 9. Internetmedicin. 2019. Erektil dysfunktion. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=215 (Hämtad 2019-10-08) 10. Dong et. al. Erectile Dysfunction and Risk of Cardiovascular Disease – Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Journal of the American College of Cardiology. Vol. 58, No. 13, 2011. 11. Montorsi F et. al. Erectile dysfunction prevalence, time of onset and association with risk factors in 300 consecutive patients with acute chest pain and angiographically documented coronary artery disease. Eur Urol 2003;44:360-4; discussion 364-5.